Temel Değerlerimiz

•  Güvenilir olmak.                                             • " ÖNCE İNSAN" Anlayışı.

•  Aile bağlarına saygılı olmak.                    •  Biz bilinci ve aidiyet duygusu.

•  Adil davranış ve dürüst olmak.                •  Yardımseverlik.

•  Müşteri menuniyeti.                                     •  Milli manevi değerlere bağlılık.

•  Sürekli gelişme.                                              •  Yasalara bağlılık.     

•  Çevreye karşı duyarlı olmak.                   •  Çalışanlarımıza değer vermek